Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

ZGŁOSZENIA
Utrzymanie infrastruktury rowerowej (drogi rowerowe, dziury, szkło na drodze) należy zgłaszać do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni:

Dyżurny Inżynier Miasta w Gdańsku
tel.: 58 524-45-00 (całodobowy)
e-mail: dim@gzdiz.gda.pl

lub poprzez mapę porządku.

STOJAKI ROWEROWE
Montujemy stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery „U" przy gdańskich ulicach. Zamówienie stojaka w wybranej lokalizacji może złożyć każdy mieszkaniec Gdańska. Stojaki są montowane w pasach drogowych oraz na terenach należących do gminy miasta Gdańska. Nie przewiduje się montażu stojaków na terenach prywatnych.

Kontakt w sprawie montażu stojaków:
Jakub Opoczyński
tel.: 58 526-80-85
e-mail: jakub.opoczynski@gdansk.gda.pl

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. KOMUNIKACJI ROWEROWEJ 
Od maja 2009 roku funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Komunikacji Rowerowej pełni Remigiusz Kitliński: absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku pracuje od 2001 roku, podróżnik rowerowy, autor strony www.rowerowarodzinka.pl

Remigiusz Kitliński
tel.: 58 526-80-81
e-mail: rowery@gdansk.gda.pl

Strona FB: @RowerowyGdansk

 

 
W pozostałych przypadkach prosimy o skorzystanie z poniższego formularza lub wysłanie emaila na adres: rowery@gdansk.gda.pl

TEST wczytywanie danych

temat:

e-mail:

treść:

podpis:

Uwaga:

Aby wysłać zgłoszenie należy:
- wypełnić wszystkie pola
- podać prwadziwe dane kontaktowe
Nie podanie prawdziwych danych, może skutkować brakiem reakcji systemu, lub niemożliwością wysłania formularza

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12