Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Rowerowy Maj 2020

Rowerowy Maj to bez wątpienia najlepsza polska kampania promująca zrównoważony transport w szkołach podstawowych i przedszkolach. Grupą docelową są dzieci w wieku 3-15 lat oraz nauczyciele.

Celem kampanii, w ramach której zachęcamy do dojeżdżania do szkół lub przedszkoli rowerem lub w inny aktywny sposób (hulajnogą, na rolkach albo deskorolce), jest promocja codziennej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu - a w szczególności komunikacji rowerowej - dla poprawy zdrowia i samopoczucia, zmniejszenia wykorzystania samochodów prywatnych oraz poprawy jakości środowiska. Dążymy również do zwiększenia samodzielności dzieci oraz inicjujemy działania poprawiające bezpieczną drogę do szkoły. Poprzez dzieci wpływamy na wybory transportowe ich rodziców lub opiekunów (dotyczy to zwłaszcza dzieci przedszkolnych i pierwszych klas podstawówek).

Kampania powstała jako autorski pomysł Miasta Gdańska, którym z przyjemnością dzielimy się z innymi samorządami, zdecydowanymi realizować działania edukacyjno-promocyjne na rzecz zrównoważonego transportu. Pierwsze dwie edycje Rowerowego Maja (2014, 2015) odbyły się tylko w Gdańsku, ale w trzeciej edycji dołączyło do nas 8 innych miast. Zasięg Rowerowego Maja 2019 objął już 47 polskich gmin, od dużych miast do mniejszych ośrodków wiejskich. Liczba aktywnych uczestników przekroczyła wówczas 178 tys. przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. Wykonali oni razem blisko 4,3 mln aktywnych podróży do szkół lub przedszkoli. W Gdańsku w kampanii wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe i znaczna część przedszkoli. Frekwencja rowerowa, czyli udział aktywnych podróży, względem wszystkich podróży do szkół/przedszkoli wyniosła aż 57%, czyli na każde 100 podróży do szkoły 57 zostało zrealizowane rowerem lub w inny aktywny, dozwolony regulaminem sposób.


Główna część kampanii trwa przez cały maj. Zachęcamy wówczas dzieci do przyjeżdżania do szkoły lub przedszkola na rowerze, hulajnodze, rolkach lub deskorolce. Do aktywnych przejazdów i dawania dobrego przykładu zachęcamy również nauczycieli, którzy mogą być bezpośrednimi uczestnikami kampanii, oraz rodziców lub opiekunów, którzy często towarzyszą dzieciom w drodze do szkoły. Przynajmniej część rodziców wybiera rower, aby wspólnie z dziećmi dotrzeć do przedszkola lub szkoły, a następnie kontynuować drogę do pracy rowerem. Ma to istotny wpływ na niwelowanie zjawiska tzw. „taxi mama/tata” (podwożenia dzieci do szkół) i potęguje pozytywny odziaływanie kampanii na ogólną mobilność w danej gminie. Długofalowy efekt kampanii w Gdańsku jest widoczny - Rowerowy Maj bez większych ubytków zamienia się w spontaniczny rowerowy czerwiec, a również po wakacjach udział dzieci dojeżdżających do szkoły rowerem utrzymuję się wciąż na stosunkowo wysokim poziomie.

Zasady kampanii są proste. Za każdy przejazd dzieci otrzymują po dwie naklejki. Jedną wklejają do swoich specjalnie przygotowanych dzienniczków/legitymacji rowerowych, a drugą naklejają na plakat klasowy, wywieszony w widocznym miejscu np. w holu szkoły. Zbieranie naklejek to prosty i wielokrotnie sprawdzony sposób na zaangażowanie najmłodszych. Drugim poziomem zwiększenia zaangażowania są nagrody, jakie można otrzymać za uzbieranie odpowiedniej liczby naklejek – nagrody indywidualne, klasowe oraz szkolne. Nagrody organizuje gmina. Te indywidualne to zazwyczaj drobne upominki takie jak kredki, bidony, dzwonki rowerowe, saszetki biodrowe, koszulki, nośniki pamięci usb, liczniki rowerowe itd. Najlepsze klasy w szkole otrzymują nagrody grupowe, np. bilety do kina/teatru lub wejściówki do atrakcyjnych miejsc. Najlepsze szkoły i przedszkola w mieście otrzymują nagrody pieniężne ufundowane przez Prezydenta Miasta.

Zbieranie naklejek, eskpozycja plakatów w uczęszczanych miejscach w szkole oraz system nagród stymulują zdrową rywalizację. W Gdańsku staramy się nie podkreślać zbytnio rywalizacji indywidulanej. Na tym poziomie ważniejsza jest współpraca, koleżeńskość i pozytywna presja rówieśnicza. Większą wagę przywiązujemy do rywalizacji między klasami w obrębie danej szkoły i między szkołami i budowania silnej tożsamości lokalnej.


Przyjazdy do szkoły rowerem, hulajnogą, na rolkach lub deskorolce, oprócz oznaczenia naklejkami, są odnotowywane przez nauczycieli w systemie informatycznym wspomagającym kampanię. System składa się z aplikacji internetowej z autoryzowanym dostępem, usprawniającej organizację i komunikację oraz z ogólnodostępnej strony www.rowerowymaj.eu, prezentującej wyniki kampanii i stanowiącej repozytorium informacji o Rowerowym Maju w poszczególnych miastach i wsiach. Strona www zintegrowana jest z mediami społecznościowymi, przede wszystkim z Facebookiem.

System nie tylko zbiera dane o aktywnych przejazdach, ale pozwala również zaplanować i przygotować Rowerowy Maj w danej gminie, w tym zarejestrować miasta, szkoły i przedszkola (w 2019 r. udział wzięło w sumie 838 placówek) i wszystkich uczestników. System na bieżąco oblicza i prezentuje na stronie www.rowerowymaj.eu wyniki kampanii, ułatwia przygotowanie podziału nagród indywidualnych i klasowych oraz przeprowadzenie analiz ilościowych. Poza tym usprawnia również komunikację i przesyłanie danych pomiędzy organizatorem i miastami oraz pomiędzy koordynatorami gminnymi i placówkami oświatowymi.

Obecnie przygotowujemy VII edycję kampanii Rowerowy Maj (4-29 maja 2020). Zaktualizowaliśmy szatę graficzną kampanii. Jesteśmy w trakcie realizacji procedur na zakup usługi przedłużenia funkcjonowania i wsparcia narzędzi informatycznych Rowerowego Maja. Na potrzeby Gdańska zakupiliśmy nagrody indywidualne i większą część nagród klasowych. Na początku wiosenno-letniego semestru szkolnego przystąpimy do rekrutacji gdańskich szkół podstawowych i przedszkoli.

Zachęcamy inne miasta i gminy wiejskie do zorganizowania Rowerowego Maja w swoim terenie. Warunkiem jest podpisanie bezkosztowej umowy między zainteresowaną gminą, a Miastem Gdańskiem, w ramach której udostępniamy swoje dobre praktyki, wzorce materiałów oraz dostęp do narzędzi informatycznych.

 

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora kampanii, p. Grzegorza Krajewskiego (telefon 58 526 8088, e-mail RowerowyMaj@gdansk.gda.pl) lub u p. Łukasza Witczaka  (telefon 58 526 8084, e-mail RowerowyMaj@gdansk.gda.pl)

Strona internetowa kampanii (obecnie w przebudowie): www.RowerowyMaj.eu.

Facebook gdańskiej edycji: https://www.facebook.com/RowerowyMaj/

Regulamin Rowerowego Maja (może ulec zmianie) – do pobrania.


Data publikacji: 13.12.2019 14:16
Ostania modyfikacja: 20.01.2020 15:19

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12