Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Punkty pomiaru ruchu rowerowego

nr nazwa liczba rowerów
od początku roku
liczba rowerów
wczoraj
sumy
miesięczne
dane
do pobrania
1 Pas Nadmorski
2 al. Zwycięstwa
3 ul. 3 Maja / ul. Hucisko
4 al. Grunwaldzka
- Wrzeszcz

5 Błędnik
6 al. Hallera
7 ul. Chłopska
8 al. Grunwaldzka
- Uniwersytet

9 ul. Kartuska
10 Kanał Raduni
11 al. Rzeczypospolitej
12 ul. Kołobrzeska

Pozostałe punkty pomiarowe:

nr nazwa liczba rowerów
od początku roku
liczba rowerów
wczoraj
sumy
miesięczne
dane
do pobrania
14 al. Havla /
al. Armii Krajowej

15 ul. Łostowicka
16 ul. Jaśkowa Dolina
17 ul. Nowolipie
18 ul. Kliniczna
19 ul. Wyzwolenia
20 ul. Rybińskiego
21 al. Żołnierzy Wyklętych
22 ul. Stryjewskiego
przebudowa drogi przebudowa drogi
23 ul. Wita Stwosza
24 al. Jana Pawła II
25 ul. Sucharskiego
26 ul. Elbląska
27 Karczemki - kładka nad obwodnicą
28 ul. Słowackiego (Matarnia)

.

Miejsca automatycznego pomiaru ruchu rowerowego w Gdańsku:

1. droga rowerowa w Pasie Nadmorskim, w pobliżu wejścia na molo;
2. droga rowerowa wzdłuż al. Zwycięstwa, w pobliżu Opery Bałtyckiej;
3. droga rowerowa wzdłuż ul. 3 Maja, przy skrzyżowaniu z ul. Hucisko (pomiar czterokierunkowy);
4. droga rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej, na wysokości skrzyżowania z ul. Dmowskiego;
5. ciąg pieszo-rowerowy na wiadukcie Błędniku, przy skrzyżowaniu z ul. Wały Piastowskie;
6. droga rowerowa wzdłuż al. Hallera, na wysokości przystanku tramwajowego "Wyspiańskiego";
7. droga rowerowa przy ul. Chłopskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kołobrzeską;
8. droga rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej, w okolicy skrzyżowania z ul. Bażyńskiego;
9. droga rowerowa wzdłuż ul. Kartuskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Bema;
10. droga techniczna na wale Kanału Raduni, w okolicy skrzyżowania z ul. Zaroślak;
11. droga rowerowa przy al. Rzeczypospolitej, za skrzyżowaniem z ul. Hynka;
12. droga rowerowa przy ul. Kołobrzeskiej, za skrzyżowaniem z ul. Chłopską (w stronę morza);
14. droga rowerowa przy skrzyżowaniu al. Armii Krajowej z al. Havla;
15. droga rowerowa wzdłuż ul. Łostowickiej, na skrzyżowaniu z ul. Kartuską;
16. droga rowerowa wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina, w pobliżu skrzyżowania z ul. Batorego;
17. droga rowerowa wzdłuż ul. Nowolipie, przy przystanku autobusowym;
18. ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ;
19. droga rowerowa wzdłuż ul. Wyzwolenia, przy falowcu;
20. droga rowerowa przy ul. Rybińskiego, na wysokości Pałacu Opatów;
21. droga rowerowa przy al. Żołnierzy Wyklętych, niedaleko ul. Staszica;
22. droga rowerowa przy ul. Stryjewskiego na Stogach;
23. pasy rowerowe w ulicy Wita Stwosza, na wysokości kampusu Uniwersytetu Gdańskiego (dwie pętle jednokierunkowe);
24. droga rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II, w pobliżu skrzyżowania z ul. Pilotów;
25. droga rowerowa wzdłuż ul. Sucharskiego, na wysokości stacji benzynowej;
26. droga rowerowa wzdłuż ul. Ebląskiej, niedaleko skrzyżowania z ul. Siennicką;
27. droga rowerowa w Karczemkach, biegnąca przez kładkę nad obwodnicą.
28. droga rowerowa wzdłuż Słowckiego (Matarnia), w pobliżu obwodnicy.

Dwie lokalizacje (3) i (4) posiadają wyświetlacze z prezentacją liczby rowerów w dniu bieżącym i od początku roku. Zliczenie roweru odbywa się poprzez przejazd nad pętlą indukcyjną, zatopioną w nawierzchni trasy rowerowej. Impulsy przesyłane są do sterownika pętli, a następnie przez sieć GSM do serwerów internetowych.

Wartości prezentowane w kolumnach "liczba rowerów od początku roku" oraz "liczba rowerów wczoraj" automatycznie aktualizowane są codziennie. Sumy miesięczne, a także dane do pobrania, atualizowane są raz na miesiąc.

Liczniki zostały zaprojektowane i skalibrowane tak, aby generować poprawne dane. Wyniki mogą być jednak zaniżone w następujących przypadkach: jednoczesny wjazd na pętle wielu rowerów, ominięcie pętli w świetle drogi rowerowej lub pasa dla rowerów w ul. Wita Stwosza (jazda przyległym chodnikiem lub pasem dla samochodów) czy jazda rowerem kompozytowym z bardzo małą ilością metalowych części.


Zakup liczników nr 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


Zakup licznika nr 3 został dofinansowany ze środków programu Europa Środkowa, w ramach projektu Central MeetBike.

Projekt Central MeetBike był współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu CENTRAL EUROPE, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Zakup liczników nr 2, 1, 4, 23 został dofinansowany ze środków programu Południowy Bałtyk, w ramach projektu abc.multimodal.

Projekt abc.multimodal jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Data publikacji: 10.12.2015 14:41
Ostania modyfikacja: 20.01.2020 10:57

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12