Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Do pobrania: mapa rowerowa Gdańska [12-2019] ( 8.88 MB )
Sieć tras rowerowych w Gdańsku liczy łącznie 734,0 km.

W skład tras rowerowych wchodzą:
- wydzielone drogi rowerowe
127,5 km
- ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych
18,2 km
- chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów (od ciągu pieszo-rowerowego różni się tym, że rowerzysta nie jest zobowiązany z niego korzystać)
34,2 km
- pasy rowerowe w jezdni
9,4 km
- pasy autobusowo-rowerowe
0,5 km
- ciągi pieszo-jezdne (drogi bez chodnika i pobocza, z ograniczonym ruchem pojazdów mechanicznych)
13,7 km
- ulice z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie większej niż 30 km/h
(odsetek całkowitej długości dróg publicznych)
530,5 km
(64,4 %)
Ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów "pod prąd"
54,5 km
(221 ulic)

-------------

Aktualizacja danych i mapy - 24 grudnia 2019


    Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
    Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
    Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
    Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12