Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Do pobrania: mapa rowerowa Gdańska PDF (04-2016) ( 4.75 MB )

Bepłatne papierowe mapy rowerowe Trójmiasta (druk IV 2015) oraz Gdańska (druk IX 2015) dostępne są w siedzibie Referatu Mobilności Aktywnej UM w Gdańsku (ul. 3 Maja 9, pok. 033B). 


Sieć tras rowerowych w Gdańsku liczy łącznie 568,2 km.

W skład tras rowerowych wchodzą:
- wydzielone drogi rowerowe
117,0 km
- ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych
17,6 km
- chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów (od ciągu pieszo-rowerowego różni się tym, że rowerzysta nie jest zobowiązany z niego korzystać)
27,7 km
- pasy rowerowe w jezdni
4,8 km
- pasy autobusowo-rowerowe
0,7 km
- ciągi pieszo-jezdne (drogi bez chodnika i pobocza, z ograniczonym ruchem pojazdów mechanicznych)
12,2 km
- ulice z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie większej niż 30 km/h
(odsetek całkowitej długości dróg publicznych)
388,2 km
(49,6 %)
Ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów "pod prąd"
42,2 km
(189 ulic)

Mapa z propozycją rowerowych pętli rekreacyjnych w Gdańsku.

Rowerowe trasy rekreacyjne (tzw. rowerowe pętle) stanowią
propozycję na codzienną dawkę aktywności fizycznej na rowerze.
Przebieg tras uwzględnia możliwość skorzystania z siłowni
na wolnym powietrzu („pod chmurką”) lub postoju na relaks nad
wodą, w lesie lub w parku. Pętle rekreacyjne prowadzą przez
atrakcyjne zakątki Gdańska, wykorzystując infrastrukturę rowerową
oraz ulice o ruchu uspokojonym (dozwolona prędkość
maksymalna pojazdów nie wyższa niż 30 km/h).

Mapa rowerowych pętli rekreacyjnych znajduje się na odwrocie
bieżącego papierowego wydania mapy.

-------------

Aktualizacja danych i mapy - 27 kwietnia 2016


    Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
    Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
    Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
    Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12