Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Miasta wymieniają doświadczenia

Gdańsk jest jednym z miast, które w ramach unijnego projektu CYCLECITIES  integrują komunikację rowerową z lokalnymi programami zarządzania mobilnością mieszkańców.

Partnerzy projektu (miasta: Gdańsk, Pireus, Londyn, Genoa, Lizbona, Lipsk oraz Politechnika w Atenach i Agencja Rozwoju Regionalnego w Kranj w Słowenii) współpracują ze sobą, promując komunikację rowerową.
Projekt jednoczy miasta, które już znacząco rozwinęły ruch rowerowy oraz te, które dostrzegając taką potrzebę w swoim regionie liczą na możliwość wykorzystania doświadczeń partnerów i wdrożenia dobrych praktyk, a tym samym na poprawę stanu środowiska oraz warunków transportowych.
Projekt CYCLECITIES czyli "Europejskie miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością" realizowany jest w ramach Programu Współpracy Regionalnej INTERREG IVC, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spotkanie inauguracyjne partnerów odbyło się w maju 2012 roku, a zakończenie realizacji projektu przewidziano na koniec 2014 roku. To właśnie w 2014 roku miasta i organizacje partnerskie CYCLECITIES spotkają się w Gdańsku podczas V Kongresu Mobilności Aktywnej.
Więcej informacji o projekcie na stronie: http://cyclecities.eu/. Strona projektu jest dostępna w siedmiu językach, w tym także po polsku.


Data publikacji: 01.02.2013 13:18
Ostania modyfikacja: 21.04.2016 11:50

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12