Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Projekt abc.multimodal

W europejski projekt abc.Multimodal oprócz miasta Gdańsk, zaangażowane są Rostok, Kalmar i prorowerowe organizacje pozarządowe.

Celem projektu jest podnoszenie znaczenia rowerów jako środka transportu w miastach poprzez zmianę nastawienia polityków, planistów miejskich oraz mieszkańców. Chodzi o to, aby lepiej zintegrować ruch rowerowy z systemem transportu publicznego i zmienić kulturę przemieszczania się.
Aby to osiągnąć, projekt wspomaga wymianę doświadczeń partnerów biorących udział w planowaniu infrastruktury i usług dla rowerzystów oraz wspiera akcje promocyjne i edukacyjne.
Działania koncentrują się w dwóch obszarach: planowania i promowania ruchu rowerowego. Część planistyczna zaczyna się analizą porównawczą najlepszych praktyk w danym kraju oraz opracowaniem planu działań. Potem poszczególne miasta przeprowadzają analizę grup docelowych oraz są gospodarzami warsztatów, mających na celu opracowanie lokalnych rozwiązań. Powstałe w ten sposób plany są omawiane na międzynarodowych warsztatach. 
Także część promocyjna zaczyna się od analizy najlepszych praktyk w kampaniach promocyjnych, ich ewaluacji oraz przygotowania wspólnego planu działań. Wszyscy partnerzy przygotowują kampanię skierowaną do grup docelowych w swoim regionie. W Rostoku są to osoby podróżujące z przedmieść do centrum miasta, w Kalmarze – konsumenci i właściciele sklepów w dzielnicach handlowych, a w Gdańsku – pracownicy samorządowi i dziennikarze.
Przykładowe działania promocyjne to organizacja imprez rowerowych oraz instalacja liczników rowerowych, zliczających rowerzystów w miejscach o dużym natężeniu ruchu rowerowego oraz zapewniających informacje o pogodzie.
Projekt zakończy się w 2014 roku. Więcej informacji o tej inicjatywie znaleźć można na poświęconej jej stronie internetowej.


Data publikacji: 03.09.2012 10:59
Ostania modyfikacja: 10.06.2013 12:55

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12