Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

PARKING GETS SMART

Miasto Gdańsk wspólnie z Polską Unią Mobilności Aktywnej (lider) oraz partnerami ze Szwecji (miasto Växjö), Niemiec (miasta Brema i Ostseebad Heringsdorf), Litwy (miasto Neringa, Zarząd Transportu Publicznego w Kłajpedzie, Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła w Kłajpedzie) oraz Polski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Fundacja Interizon, Fundacja PICTEC) realizują projekt PARKING GETS SMART - podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku.

Celem projektu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się ilość podróży samochodowych w skali lokalnej i regionalnej oraz promowane będą multimodalne formy transportu.

Projekt trwa od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2021 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Program Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020.

Budżet projektu 100% : 2 689 373,00 €

Budżet miasta Gdańska: 476.031,00 €, w tym 85% dofinansowania EFRR 404 626,35 €


Data publikacji: 12.07.2019 12:17
Ostania modyfikacja: 12.07.2019 12:26

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12