Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Jak wybudować parking dla rowerów?

Miejsce postojowe dla roweru powinno umożliwiać jego bezpieczne pozostawienie. Zalecamy montowanie stojaków w kształcie odwróconej litery "U". Pozwalają one na przymocowanie ramy i koła roweru oraz na jego oparcie. Do każdego stojaka można bez trudu przymocować dwa rowery.

Wyjątkowo złą praktyką jest montaż stojaków umożliwiających przymocowanie jedynie koła roweru. Nie stanowią one wystarczającego zabezpieczenia przed kradzieżą, ani nie pozwalają na wygodne oparcie roweru.

Lokalizacja
Parkingi rowerowe powinny być usytuowane możliwie jak najbliżej wejścia do budynku. Miejsca przeznaczone na postój powyżej 3 godzin powinny być zadaszone lub znajdować się wewnątrz budynku.
Zewnętrzne miejsca postojowe powinny być zlokalizowane w miejscu dobrze widocznym, łatwo dostępnym, najlepiej strzeżonym, monitorowanym albo zamykanym. Ważne, aby parkingi rowerowe nie utrudniały ruchu pieszym.

Wskaźniki parkingowe
Optymalną liczbę miejsc postojowych dla rowerów, w zależności od lokalizacji, określa zarządzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych. I tak na przykład placówki handlowe o pow. 2000 m2 lub firmy zatrudniające 100 osób powinny mieć przynajmniej 20 miejsc postojowych dla rowerów.
Załącznik do zarządzenia z wytycznymi parkingowymi znajduje się tutaj.

Podstawowe wymiary parkingu rowerowego


Data publikacji: 27.11.2012 14:38
Ostania modyfikacja: 02.08.2016 13:02

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12