Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Wypowiedz się na temat elektromobilności. Ostatnie dni konsultacji

Jeszcze tylko przez kilka dni mieszkańcy Gdańska mogą przekazywać uwagi do projektu Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035. Do dyspozycji gdańszczan jest ankieta on-line oraz formularz uwag, który można wysłać mailowo lub listownie. Do udziału w konsultacjach zachęcamy także przedstawicieli Rad Dzielnic, dla których przygotowano dedykowaną ankietę. Konsultacje społeczne potrwają do 16 czerwca.

Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku

Konsultacje mają na celu przedstawienie założeń projektu „Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do 2035 r.” oraz poznanie potrzeb mieszańców związanych z elektromobilnością, a szerzej - sposobem poruszania się po mieście.

W ramach konsultacji odbyły się dwa spotkania on-line, podczas których zaprezentowano główne założenie strategii, a zaproszeni eksperci odpowiadali na pytania mieszkańców.

Strategia powstała jako odpowiedź na ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w wyniku konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokument przywołuje m.in. przykłady dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego transportu, krajowe i gdańskie dokumenty strategiczne w tym obszarze oraz nakreśla obowiązki w zakresie rozwoju elektromobilności nakładane na samorządy. Przede wszystkim jednak projekt zawiera rekomendacje dla Gdańska, cele strategiczne oraz opis powiązanych z nimi działań. .

- Strategia adresowana jest do wszystkich mieszkańców, także do niechronionych uczestników ruchu - wyjaśnia Magdalena Szymańska z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, koordynatorka ds. elektromobilności. - Promujemy przede wszystkim transport publiczny oraz aktywne formy przemieszczania się po mieście. Zależy nam na ograniczeniu liczby podróży odbywanych samochodami osobowymi oraz ogólnej liczby samochodów w mieście. A jeżeli podróż ma się odbyć samochodem, to najlepiej z napędem alternatywnym i z wykorzystaniem mobilności współdzielonej.

Elektromobilność w Gdańsku

Dla Gdańska elektromobilność to jedno z narzędzi pozwalające osiągnąć ważne cele, jakimi są przede wszystkim poprawa czystości powietrza oraz zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców. Długofalowo, działania te mają korzystnie wpłynąć na środowisko i zdrowie mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta.

Do najważniejszych działań mających na celu progres elektromobliności w Gdańsku należą stworzenie zeroemisyjnej floty autobusów, zachęcanie i umożliwienie poruszania się w sposób zrównoważony z wykorzystaniem transportu publicznego, rowerowego, carsharingu i aut niskoemisyjnych, rozbudowa systemu roweru miejskiego, wykorzystywanie aut z napędem nisko lub zeroemisyjnym we flocie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Formy konsultacji

Do 16 czerwca można wypełnić ankietę on-line dostępną pod linkiem: https://emobilnoscgdansk.webankieta.pl/. Sugestie zmian można przesłać poprzez formularz uwag udostępniony na stronie www.gdansk.pl (sekcja ‘Komunikaty Urzędu Miejskiego w Gdańsku’)

Główne założenia strategii stanowią załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 632/20 z 20 maja 2020 r. oraz są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdańsk. Informacje na temat projektu i samych konsultacji można uzyskać pod nr tel. 58 526 80 86 oraz pod adresem elektromobilnosc@gdansk.gda.pl.

Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035

Główne założenia Strategii

Formularz zgłaszania uwag


Data publikacji: 10.06.2020 14:43
Ostania modyfikacja: 15.06.2020 14:22

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12