Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Wymiana doświadczeń z zakresu zachowań transportowych dzieci w drodze do szkoły: Pierwsze efekty projektu SCHOOL CHANCE

Nadszedł czas podsumowania ważnych efektów europejskiego projektu: "School Chance - wyzwania dla polityki regionalnej z zakresu zachowań transportowych dzieci w drodze do szkoły" (ang. School Chance –SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs).

W pierwszym roku działalności, poprzez wymianę dobrych praktyk związanych z zachowaniami transportowymi dzieci w drodze do szkoły, realizacja projektu przeszła od etapu międzyregionalnego planu działań dokształcających do bardziej sprecyzowanych czynności.

W Gdańsku w dniach od 17 do 19 października 2017 przedstawiciele partnerów spotkali się w na drugim spotkaniu projektowym połączonym z tematycznymi warsztatami z zakresu komunikacji.

Partnerzy wymienili się wybranymi 41 dobrymi praktykami stosowanymi zarówno w ich krajach jak i całej Europie. Skupiono się na czterech aspektach tematycznych związanych z zarządzaniem zachowaniami transportowymi w drodze do szkoły: infrastrukturze, udziale, komunikacji oraz informacji.

Główne cele wymiany doświadczeń skupiały się wokół: identyfikacji, analizy oraz transferu dobrych praktyk dotyczących zachowań transportowych w drodze do szkoły, a także roli szkół w zakresie angażowania i motywowania uczniów do zmiany dotychczasowych sposobów przemieszczania się.

Podczas spotkania w Gdańsku ustalono harmonogram wizyt studyjnych: w 2018 roku partnerzy projektu School Chance będą się spotykać w różnych miastach i przedstawiać jak w praktyce przeprowadzili sprawdzone działania określane mianem dobrych praktyk. Pierwszym gospodarzem wizyty studyjnej planowanej na koniec lutego będzie miasto Gävle, którego przedstawiciele zaprezentują między innymi kampanię komunikacyjną promującą zimową jazdę na rowerze.

Następnie, w kwietniu 2018, partnerzy projektu spotkają się w Reggio Emilia (Włochy) na trzecim spotkaniu projektowym oraz warsztatach tematycznych z zakresu edukacji.

SCHOOL CHANCE jest europejskim projektem współfinansowanym ze środków programu INTERREG EUROPE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przez okres od stycznia 2017 do grudnia 2021. Ma on na celu wspieranie i promowanie ekologicznych środków transportu oraz działań w ramach zachowań transportowych nie tylko dzieci, ale również całej społeczności szkolnej w drodze do i ze szkoły.

W projekt SCHOOL CHANCE jest zaangażowanych 8 partnerów z 7 europejskich krajów: Miasto Girona (Hiszpania), Miasto Reggio Emilia (Włochy), Austriacki Instytut Badania Mobilności - FGM-AMOR (Austria), Region Katalonii (Hiszpania), Miasto Utrecht (Holandia), Miasto Gävle (Szwecja), Miasto Gdańsk (Polska), Agencja Metropolitalna Zrównoważonego Rozwoju w Braszowie (Rumunia).

Wszelkie informacje o School Chance są dostępne na:

www.interregeurope.eu/schoolchance

Więcej informacji o projekcie można uzyskać od Partnera Wiodącego:

Miasto Girona

Koordynator projektu: Maria Mercedes Teixidor

E-mail: mteixidor@ajgirona.cat

oraz z Newsletter'a [POBIERZ]

Zdjęcia

Zdjęcie 1. Drugie spotkanie partnerów projektu przy Długim Targu w Gdańsku, październik 2017

Zdjęcie 2. Warsztaty tematyczne z zakresu komunikacji w Gdańsku, październik 2017.


Data publikacji: 18.01.2018 12:06
Ostania modyfikacja: 19.01.2018 09:36

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12