Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

W dniach 2-6 czerwca rusza kampania "Rowerem do pracy"

W tym roku chęć udziału w kampanii zgłosiło 66 gdańskich firm, które zatrudniają łącznie ponad 15 tysięcy osób. Dzięki temu udało się pobić zeszłoroczny rekord zgłoszeń.

Doceniając wkład pracowników gdańskich firm w tworzenie i promowanie kultury rowerowej w mieście w ramach kampanii „Rowerem do pracy” w czerwcu b.r.planujemy odwiedzić najbardziej „rowerowe” firmy w Gdańsku i wręczyć zestawy akcesoriów rowerowych pracownikom, którzy w okresie od 2 do 6 czerwca 2014 zdecydują się przyjeżdżać do pracy na rowerze. Nagrodzeni zostaną pracownicy firm o najwyższych wskaźnikach osób dojeżdżających do pracy na rowerze. Na stronie rowerowygdansk.pl powstanie galeria zdjęć uczestników kampanii dojeżdżających do pracy rowerami.

Jednocześnie chcemy zaprosić wszystkich pracowników do aktywnego włączenia się w rywalizację firm. Dobry przykład dorosłym dały dzieci, które uczestniczyły w Kampanii Rowerowy Maj. Ponad 30% uczniów wybrała rower jako środek transportu do szkoły.

Mamy nadzieję, że pracownicy gdańskich firm pójdą ich śladem.

Organizatorem kampanii „Rowerem do pracy” jest Urząd Miejski w Gdańsku w ramach realizacji projektu abc.multimodal współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Południowy Bałtyk.


Data publikacji: 30.05.2014 09:10
Ostania modyfikacja: 30.05.2014 12:01

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12